Ontmoeten

De ander ontmoeten, dat is iets wat een moderne pelgrim graag doet. Als mens van nu, leeft hij in een wereld van online-contacten. Hij heeft een netwerk, blijft op de hoogte van allerlei ontwikkelingen, enz. Echter, hij wil meer. Nee, hij heeft niet genoeg aan alleen maar alledaagse gesprekken, hij wil diepgang, filosoferen, nadenken, luisteren, reflecteren.

De ander ontmoeten, de moderne pelgrim hecht er waarde aan, omdat het nieuwe inzichten, frisse ideeën en nieuwe kansen geeft voor de dag van morgen. Op de weg door het leven, de zoektocht naar de zin, de bron, is het van grote waarde om de ander echt te ontmoeten.

'Ont-moeten', met andere woorden, niets moet, geen vooropgestelde patronen, verwachtingen of verplichtingen, maar alleen het openen van jezelf. Juist de ander, die zo anders kan zijn, kan denken, juist de ontmoeting met die ander is zo verrijkend. Een echte ontmoeting doorbreekt negativiteit, pessimisme, etc. Als vanzelf ga je weer denken in mogelijkheden!

De Herberg is een ideale plaats voor deze ontmoeting. Er wordt nagedacht, gediscussieerd n.a.v. een 'stevige boom' die is opgezet, maar naast alle serieuze elementen is ook gezelligheid niet weg te denken.