Leven

Het leven is prachtig, het is een geschenk. De moderne pelgrim blijft niet stilstaan, maar beweegt zich door het leven heen. Hij trekt lessen uit wat hij meemaakt, bestudeerd, etc., en dat nodigt hem uit om blijvend te evolueren. Echter, het leven is ook eindig en juist omdat het ophoudt, komt het er op aan om op de juiste momenten kansen te grijpen. Doen we dat niet, of durven we het niet aan, twijfelen we, dan zijn onze kansen op een gegeven moment verkeken. Dan zijn we bijvoorbeeld te oud om kinderen te krijgen, of we beseffen dat een bepaalde baan er gewoon niet meer in zit. Tijd die voorbij is, komt niet meer terug.

Omdat het leven eindig is, is het belangrijk om de koers van het leven in de gaten te houden. Concreet betekent dit dat we tijd moeten nemen voor bezinning, dat we niet blijven doorhollen, maar dat we onszelf afvragen wat voor ons de wezenlijke vragen zijn.

Vroeger was het leven afgebakend. Het sociale leven was bepaald, maar dat is vervaagd. Ook religie heeft geen bepalende rol meer. Kerken lopen leeg, krijgen een andere bestemming of worden gesloopt. Mensen zullen zelf een orde in het leven moeten aanbrengen. In het leven is zelfzorg (in de meest brede zin van het woord) relevanter dan ooit; bezorgdheid, zorgen voor, aandacht, oefenen en trainen, oriëntatie op het goede.

Belangrijk in het leven is dat we over onszelf nadenken; wie ben ik, waar kom ik vandaan? In welke context beweeg ik en waar ga ik naar toe, maar vooral de vraag: waar sta ik nu? In het leven is het ook superbelangrijk om niet verder te springen dan onze polsstok lang is. Een promotie die boven ons kunnen uitgaat is rampzalig, evenals werk doen dat onder ons niveau ligt. In het leven gaat het er dus om dat we zowel onze boven- als onze ondergrens leren kennen.

In ons eindige leven gebeuren ook tal van dingen buiten onze macht en invloed om. Pijn, zorg, verdriet, onrecht, je hebt er mee te dealen. Een man die heel veel tegenslag, onrecht, enz. te verwerken heeft gekregen is Nelson Mandela, maar wat een ongelofelijk mooi mens is hij geworden. Hoe waar is het gezegde: het is de tegenwind die de vlieger doet stijgen!

Worden wie je bent. Dit is voor de moderne pelgrim een zeer belangrijk streven. Het is niet voor niets dat er in De Herberg ruime aandacht is voor de kunst van het leven. Niet egoïstisch, maar mede gericht op de ander, want samenleven doe je niet alleen!