Geloven

Voor alle duidelijkheid: Centrum De Herberg is niet bedoeld om te functioneren als religieuze gemeenschap.

Moderne pelgrims: "De reis is belangrijker dan de bestemming". Deze zin is kenmerkend voor de groeiende groep mensen ('moderne pelgrims') die op zoek is naar verdieping en zingeving. Ze zijn uitgekeken op kerken en dogma-gebonden geloofsgemeenschappen. Deze mensen lezen, appen, bloggen, zoeken contact met anderen, zijn benieuwd naar ervaringen, visies en opvattingen. Ze zijn niet bang om 'out of the box' te denken, durven vragen te stellen (heel veel vragen), durven te twijfelen, ook aan datgene wat al zo lang voor waar is gehouden.

Verwondering: Voor de moderne pelgrim is geloven geen kennis hebben van een andere wereld, maar een manier om je tot het leven te verhouden. De moderne pelgrim, levend in onze tijd, weet het allemaal niet zo zeker meer. Vanzelfsprekendheden vanuit het verleden is hij kwijtgeraakt. Hij is terughoudend geworden in het benoemen en beschrijven van de dragende grond van zijn bestaan. Hij heeft vaak wel een vermoeden van een macht of kracht die het zichtbare overstijgt. Echter, uit respect voor het mysterie laat hij het daarbij. Hij heeft voldoende aan een diepe verwondering...

Levensvragen: Levensvragen ontstaan als het niet meer lukt om te geloven in de nieuwe dag. Dit kan iedereen overkomen, n.a.v. een ziekte, het ouder worden, verlies, relatiemoeilijkheden, enz. Moderne pelgrims delen in De Herberg op een bruikbare manier, hoop en perspectief. Of dit nu op een Katholieke, een Protestantse, Boeddhistische of andere wijze gebeurt wordt aan mensen zelf overgelaten.

Bronnen: We delen verhalen uit verschillende (oude) bronnen en (filosofische) tradities, die ons weer op weg helpen om te geloven in de dag van morgen. Ook nieuwe, modern wetenschappelijke inzichten worden gebruikt om geloven tot een richtingbepalende levenshouding te maken.

Mysterie: Voor een moderne pelgrim is geloven geen zeker weten, maar een levenshouding, een verwachting. Heel veel is niet te begrijpen of in een verband te brengen. De moderne pelgrim probeert nuchter en gezond te denken en vragen die niet te vatten zijn, laat hij met een gerust hart onbeantwoord.

Transitie: Voor de moderne pelgrim voldoet de vastomlijnde levensbeschouwing, vaak geworteld in het protestantisme of katholicisme niet meer. Zij lopen tegen de vraag aan: wat dan wel? Geloven in 'boven' maakt plaats voor geloven naar 'voren', naar de dag van morgen.