(Burgerlijke) Uitvaarten

Vandaag de dag kiezen steeds meer mensen voor een burgerlijke uitvaart. Het grote verschil met een kerkelijke uitvaart is, dat bij burgerlijke uitvaarten de invulling volledig door de nabestaanden wordt samengesteld. Afhankelijk van de familie zal het de ene keer christelijk zijn, en weer een andere keer neutraal. In veel kerkgebouwen is het niet toegestaan om een burgerlijke uitvaart te houden. Vandaar dat mensen uitwijken naar andere locaties om, vaak in kleinere familie/vriendenkring, het afscheid persoonlijk vorm te geven.

Centrum De Herberg is zeer geschikt voor het houden van uitvaarten. Er is een ruimte waar ceremoniebijeenkomsten gehouden kunnen worden (met max. 30 a 40 personen). Een goede geluidsinstallatie, beamerscherm (voor o.a. fotoprojectie), enz. is aanwezig. Ook kan er live gemusiceerd worden op viool, hobo, etc. waarbij (indien gewenst) de begeleiding op orgel of piano voorzien kan worden.

Uitv zaaltje Herberg

Naar wens van de nabestaanden kunnen de stoelen ook anders opgesteld worden dan op de foto, bijvoorbeeld in kring waarbij de kist in het midden staat. Verder is er voor familie/vrienden die niet bij het afscheid aanwezig kunnen zijn, de mogelijkheid om via de computer (Skype) e.e.a. met beeld en geluid te volgen.

Uitv opbaar kamer 2

Als een thuisopbaring niet kan, en een funerarium niet gewenst is, kan er ook gebruik gemaakt worden van Centrum De Herberg. Er is een ruimte waar de overledene één of meerdere dagen/nachten opgebaard kan worden. In alle rust is er dan voor familie en vrienden gelegenheid tot groeten, indien gewenst een persoonlijke wake, enz. (Deze mogelijkheid is steeds voor één familiesituatie tegelijk).

Uitv koffietafel 2

Na de begrafenis/crematie is er een mogelijkheid om terug te keren naar Centrum De Herberg, om in de ontmoetingsruimte een eenvoudige koffietafel te gebruiken en/of nog een persoonlijk samenzijn te hebben in persoonlijke familie/vriendenkring.