Centrum De Herberg Antwerpen

Hartelijk welkom op deze website. In de grote stad Antwerpen, met zijn vele culturen, is De Herberg een zelfstandig en onafhankelijk centrum voor geloven, leven en ontmoeten. Het is gelegen in de wijk Linkeroever. De Herberg is een plaats van rust, vriendschap en warmte. Daarnaast is het een plaats om elkaar te inspireren en te motiveren.

Op een eigentijdse en vrije manier proberen we bezig te zijn met zingeving en de vragen van het leven. Enerzijds doen we dit d.m.v. educatie en anderzijds door daadwerkelijk elkaar bij te staan.

De Herberg, begonnen als initiatief van Jan Noordzij, heeft als doelstelling: "Het bevorderen van vrijheid, verdraagzaamheid en compassie, sociale binding, vriendschap tussen mensen in onze multiculturele samenleving".

Bemoeien, betuttelen, oordelen en veroordelen (om bijvoorbeeld kleur, geaardheid, relaties, enz.) past niet in het idee van De Herberg. Evenals de ander jouw (al dan niet gelovige) mening en ideeën opdringen, daar bedanken wij voor. Wat iemand wel of niet privé doet, daarin laten we elkaar vrij. Leef en geniet van het leven. Luisteren naar elkaar, communiceren met elkaar, vriendschappen sluiten, ook al lijkt het op het eerste gezicht nog zo onmogelijk, dat is waar wij voor gaan. Iemand benoemde het zo: "eenheid in het nodige, vrijheid in het onzekere, alles in liefde".

Doe mee! Woont u niet in Antwerpen? Geen bezwaar, ook mensen op afstand doen/denken mee.

  • Toelichting bij het logo van De Herberg